Odtü Fotoğraf Arşivini İndirmek İçin Tıklayın
ODTÜ'NÜN MİSYONU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bilginin, toplumumuzun ve insanlığın, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişmesi yönünde kullanılmasını amaç edinmiştir. Bu amaçla, uluslararası standartlar düzeyinde eğitim, araştırma ve toplum hizmeti yürütmeyi ilke edinmiştir.
İLKELER
1. Üniversite, uluslararası bağlamda en üst düzey üniversitelerden biri olmak için çalışmaktadır. Bu amaçla yola çıkan Üniversite, en iyi eğitim ve araştırma kadrosuna ve nitelikli öğrencilere, mükemmeliyeti hedefleyen, ilgi çekici, dinamik bir kurumda çalışma olanağı yaratmak gayesindedir.

2. Üniversite, araştırmanın ve akademik hayatın gelişebildiği, aykırılığın bastırılmadığı ve yaratıcılığın ifade edildiği bir ortam yaratma gayesindedir. Üniversite hayatının eğitim, araştırma, idari vb. her türlü alanında mükemmeliği yakalamayı hedeflemektedir.

3. Üniversite kayıtsız şartsız, üniversitenin en temel akademik amacının ve görevinin, varolan bilgiyi geliştirmek, ve varolan bu bilgi üzerine yenilerini eklemek için araştırmaya ağırlık vermek ve ivme kazandırmak olduğunu kabul eder. Bu nedenle Üniversite, akademik hayata ve en temel araştırmalara önyargı ile bakılmasına neden olan sansüre karşıdır.

4. Üniversite her fakülteyi, bölümü ve idari birimi, ileriye dönük planlama yapmaları ve ileriki yıllar için belirgin startejiler üretmeleri konusunda teşvik eder. Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi sadece geçmişin bir yansıması olarak kalmayacak, içinde bulunup faaliyet gösterdiği ve sürekli değişmekte olan çevresini yansıtacak bir kurum haline gelecek ve bu çevre ile uyum içinde olacaktır. Bu amaçla Üniversite, gelişiminin önünde fiziksel ve muhtehlif diğer engeller bulunduğunun farkında olarak, kısıtlayıcılığa meydan vermeden, uygun düşen uygulamalarla gelişiminin denetimini elinde bulundurmalı, yüksek standartlara ulaşabilmek için fakülte ve bölümler arasındaki dengeyi sağlamalıdır.

5. Üniversite, yüksek standartlarda eğitim ve araştırma yapılabilmesi için gerekli olan ve doğruyu bulma yolunda ilerlerken aykırı düşünceler geliştirmekten korkulmaması için gerekli en temel kavram olan akademik özgürlük kavramına sonuna kadar bağlıdır. Akademik temeller üzerinde olmak koşuluyla, kimin öğreteceğinin, kime öğretilebileceğinin, neyin öğretilebileceğinin ve nasıl öğretilebileceğinin kararını verme hakkını, en önemli haklardan sayar. Hakların yürürlükte olmasını sağlayanların kanunlarla korunduğu bir toplum içinde, açıksözlü bir şekilde soru sormayı ve araştırma yapmayı ve meşru protestoyu destekler.

6. Öğrencinin mali sıkıntılar yüzünden yüksek öğrenim görmekten mahrum kalmamasını sağlamaya çalışır.

7. Üniversite, adil ve yetkin bir yönetim için, fikir danışma ve sorumluluğu paylaşma mekanizmalarının önemini kavramakta, üniversite ile ilgili işlerde üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin katılımını teşvik etmektedir.

8. Üniversite, öğrencilere, insani ve ahlaki değerlerin önemini anlatmayı hedeflemekte, hayatları boyunca öğrenme ve lider olabilme özelliklerini onlara kazandıracak eğitimi vermeyi amaç edinmektedir.

9. Üniversite, çevresi ile yakın ilişkiler içinde faaliyet göstermeyi ve çevresine katkıda bulunmayı önemsemektedir. Türkiye'yi, Ortadoğu'yu ve uluslararası topluluğu ilgilendiren sorunlar, bu çevrenin bir parçası olan Üniversite'yi de ilgilendiren sorunlardır.

10. Üniversite, bütün üyelerinin ve toplumun, barışın ve adaletin sağlanabilmesi ve korunabilmesi için hayati önemi olan anlayış, tolerans, başkalarına saygı gibi özelliklere sahip olmasını teşvik etmeye çalışmaktadır.
Öğrenim Dili
ODTÜ'de öğrenim dili İngilizce'dir.
Öğrenciler
2003-2004 akademik yılında 20,000'i aşkın öğrencinin kaydı yapılmıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde yirmibeşi yüksek lisans pogramlarına kaydolmuştur.

Her yıl, 50 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 800 ile 1200 arası öğrenci ODTÜ'ye devam etmektedir.

Bir çok ülkeden lisans ve yüksek lisans öğrencileri "Özel Öğrenci" veya "Değişim Öğrencisi" olarak bir yarıyıl veya bir yıl boyunca ODTÜ'de öğrenim görmektedir. ODTÜ, halihazırda pek çok yabancı üniversite ile Öğrenci Değişim Programı faaliyetleri yürütmektedir.
Akademik Programlar
ODTÜ'de, beş fakülte altında 37 lisans programı vardır. Buna ek olarak, 78 programa sahip 5 enstitü ve İngilizce Hazırlık Programı'nı içeren Yabancı Diller Yüksek Okulu bulunmaktadır.
Akademik Yıl
ODTÜ'de akademik yıl iki yarıyıldan oluşmaktadır. Akademik yılın birinci dönemi genellikle Eylül ayının son haftasında başlamakta ve Ocak ayının ortasında tamamlanmaktadır. İkinci dönem, Şubat ayının ortasında başlamakta ve Haziran ayının ortasında sona ermektedir. ODTÜ'de dönem derslerini içeren yaz okulu ve uluslararası öğrencilerin ilgilerine hitap edecek dersler içeren Uluslararası Yaz Okulu da bulunmaktadır.
Uluslararası Bakış Açısı
ODTÜ'nün uluslararası perspektifi ile paralel olarak, fakülte üyelerinin yüzde beşinden fazlası yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilerden oluşmaktadır. Her yıl yaklaşık aynı oranda Türk fakülte üyesi yabancı üniversitelere veya araştırma merkezlerine misafir olarak veya araştırmacı olarak gitmektedir. ODTÜ'nün tam zamanlı fakülte üyelerinin yaklaşık yüzde yetmişi yurtdışında öğrenim görmüş veya doktora derecelerini yabancı bir üniversitede almışlardır.
Yüksek Eğitim Standartları
ODTÜ uluslararası düzeyde yüksek eğitim standartlarını korumayı amaç edinmiştir. Mühendislik Fakültesi'ndeki pek çok bölüm ODTÜ'nün isteği üzerine Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) adındaki akreditasyon kurumu tarafından değerlendirilmiş ve bu kurumun onayını almıştır. Eğitimde uluslararası düzeyi korumaya çalışan ODTÜ'nün Mühendislik Fakültesi, 1977 yılında, UNESCO Mühendislik Eğitimi kurumu tarafından "Gümüş Onur Arması" na, Amerika Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından da "Akreditasyon Faaliyetlerinde Başarı Ödülü"ne layık görülmüştür.
Türkiye'de ODTÜ
ODTÜ, Türkiye'nin rekabeti yüksek sayılı üniversitelerindendir. Her yıl ülke çapında yapılan Üniversite Giriş Sınavları'na giren en yüksek puanlı 1000 öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. ODTÜ'de öğrenim görme talebi çok yüksek olduğundan, ODTÜ'nün pek çok bölümü, Üniversite Giriş Sınavı'na giren yaklaşık birbuçuk milyon öğrenciden sadece en üstteki yüzde birlik dilime girebilenleri kabul etmektedir. ODTÜ öğrencilerinin yüzde kırktan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir.
Yerleşke
Kampüs alanı 45.000 dekar (4500 hektar), orman alanı ise 30.430 dekar (3043 hektar) büyüklüğündedir ve Ankara'nın merkezinden 20 km uzaktaki Eymir Gölü'nü de içine almaktadır. ODTÜ öğrencileri, bu gölde yapılan kürek sporu faaliyetlerinden, balık avlama ve piknik olanaklarından ve çeşitli etkinliklerden yararlanabilirler. ODTÜ'nün ana kampüsünden ve şehirdeki belli merkezlerden buraya otobüs seferleri mevcuttur.
ODTÜ'de Yaşam
Ana kampüste 6000 öğrenci kapasiteli yerleşimler, alışveriş için çarşı, bankalar, postane ve yiyecek-içecek alınabilecek yerler mevcuttur. Kampüste ayrıca, çok çeşitli spor faaliyetlerini yürütebilmek için kapalı spor salonları, tenis kortları, futbol sahaları, koşu yolları, olimpik standartlarda kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu vs. bulunmaktadır. Kampüs dışında, kampüse 30 km uzaklıkta olan ODTÜ'nün Elmadağ tesisleri ve Bursa Uludağ'da, yazın tırmanma/dağcılık sporunun, kışın ise kayak sporunun yapılabileceği tesisler bulunmaktadır.
Etkinlikler
Akademik yıl boyunca öğrenciler kampüste yapılan sanat etkinliklerinden, sergilerden, müzik etkinliklerinden ve çok çeşitli sosyal ve akademik faaliyetlerden yararlanabilirler. Bunların pek çoğu ODTÜ'nün yeni yapılan Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir. Yılın sosyal etkinliklerinin doruğa ulaştığı geleneksel Uluslararası Bahar Şenliği, Mayıs ayındadır.
Giderler
Öğrenciler için tahmini geçim masrafları minimum aylık 350.00$ - 400.00$ civarındadır. Kitaplar ve diğer harç türü idari ödemeler her yarıyılda yaklaşık 100.00$ - 150.00$ arasında masraf oluşturmaktadır. Özel Öğrenciler kredi başına 100.00$ ödemektedir. Özel Öğrencilerin bir dönemde aldıkları bir ders 3 ya da 4 krediliktir ve özel öğrenciler her ders için 300.00$ - 400.00$ civarı ücret ödeyebilirler.