ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ (TM-2, YGS-6)

Programın Amacı

“Üstün veya Özel Yetenek: Akademik alanda ve/veya sanat alanındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst düzeyde performans gösterme durumudur.”

Bu programın amacı, bu gruba giren çocuklara eğitim verecek sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu durumdaki öğrenciler normal sınıflarda eğitim gördükleri gibi özel olarak açılmış olan üstün zekâlılar sınıflarında da eğitim almaktadırlar. Dolayısıyla üstün zekalılar öğretmenliği programında hem sınıf öğretmenliğiyle ilgili hem de alanla ilgili bilgi verilmektedir.

 OKUTULAN DERSLER VE GEREKEN ÖZELLİKLER

Üstün Zekalılar Öğretmenliği programında eğitim dört yıldır. Bu süre içerisinde öğrenciler sınıf öğretmenliğiyle programındaki temel derslerin yanında üstün zekâlı çocukların eğitimine ilişkin derslerde almaktadırlar. Üstün zekalıların eğitimine giriş, üstün zekalılar için müfredatın farklılaştırılması,üstün zekalıların eğitiminde modeller,yaratıcılık ve üstün zekalılarda geliştirilmesi, normal sınıflarda üstün zekalıların eğitimi, üstünlerde sosyal beceri eğitimi, üstün zekalılarda duyuşsal eğitim,üstün zekalılarda rehberlik, üstün zekalılarda öğrenme güçlüğü gibi derslerdir.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin öğretmenlik için gereken niteliklerin yanında çok iyi bir gözlemci,araştırmayı seven ve kendini sürekli yenileyen kişiler olmaları gerekir. Üstün zekalıların öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği görevini birlikte yürütecek olanlar daha büyük bir sorumluluk üstleneceklerdir.

 MEZUNLARIN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Dört yıllık eğitimi tamamlayanlara lisans diplomasıyla üstün zekâlılar öğretmeni ve yan alan olarak belirtilen sınıf öğretmeni ünvanı verilir.

Mezunlar tüm resmi ve özel ilköğretim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev alabileceklerdir.Ayrıca üstün zekalılar öğretmeni olarak da çalışma olanları vardır. Bundan dolayı sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olanlara göre iş bulma olanakları daha geniştir.