TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ (MF-4 )

 Programın Amacı

Telekomünikasyon Mühendisliği Programı, 21’inci yüzyıl başında hızla gelişen ve önemi çok artmış bulunan bu mühendislik disiplininde enformasyonun üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Analog ve sayısal formda haberin gönderilmesi, algılanması, transmisyon sistemleri, transmisyon ağları, bilginin işlenmesi ve depolanması, ses ve veri için GSM gibi hareketli haberleşme sistemleri, ses, faks ve veri iletimi için dar bandlı telekomünikasyon şebekeleri, internet sistemleri, optik haberleşme, uydu haberleşmesi, radar ve uzaktan algılama sistemleri, optik ve magnetik veri depolama düzenleri, ses işleme teknikleri bu programın eğitim ve araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Telekomünikasyon Mühendisi” ünvanını alırlar. TÜRK TELEKOM, ALCATEL, TELETŞ, NETAŞ, SIEMENS, TRT, ASELSAN, TELSİM VE TURKCELL, gibi GSM firmaları, TÜBİTAK, sivil ve askeri devlet kuruluşları ile bilgisayar sektörü ve diğer özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.