SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ  (MF-4)

Bilgisayar Bilimleri programında, bilgisayarla ilgili kuramsal ve uygulamada ortaya çıkan ya da çıkacak olan problemlerin çözümü ve ortadan kaldırılmasına dönük bir eğitim öğretim çalışması uygulanır. Bu programdan mühendislerin bilgi işlem merkezinde kendilerini bekleyen sorunlara çözüm getirebilecek bir bilgi ve yetenek düzeyinde mezun olmaları amaçlanmıştır.

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, donanım ve yazılım sistemlerinin bütünleştiği bilgisayar sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini kuramsal olarak inceleyip geliştiren, bu temellere dayalı olarak tasarım, yapım ve kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler üreten bir mühendislik dalıdır.

 

Lisans Eğitimi ve Süresi :

 

Lisans eğitimi 4 yılda tamamlanır. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği'nin eğitim programında öğrenciler donanım, yazılım ve bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerine ilişkin alt konular arasında denge sağlamaya çalışan, kuramsal ve uygulamalı boyutların birbirini bütünlediği bir eğitim görürler. Bilgisayar ve Enformatik bölümünde ek olarak bilgisayarla haberleşme konusuna ağırlık verilmektedir. Bu bölümde öğrenciler statik, dinamik, malzeme, mukavemet gibi temel mühendislik dersleri ile bilgisayar programlama, olasılık, bilgisayar yapısına giriş, veri yapıları, programlama dilleri, simgesel programlama, veri işlem yöntemleri, sayısal çözümleme, veri tabanı dizgeleri, dizge çözümleme, elektronik, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, bilgi işlem merkezi yönetimi gibi bölüm dersleri okumaktadırlar. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmaktadırlar.

 

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları :

 

Mezunlarına Lisans Diploması ve "Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar ve Enformatik / Sistem Mühendisi" ünvanı verilir. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bu alanda yetişmiş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanağı çok geniştir. Bu bölümü bitirenler kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler.