PEYJAZ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM (MF-2)

Programın Amacı :

Bu bölümün amacı; insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmektedir.

Öğretim Süresi : 

Öğretim süresi 4 yıldır. Meteoroloji, Peyzaj Mimarisi Temel İlkeleri, Perspektif, Model Çizme Tekniği, Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Şehir ve Bölge Planlamanın Temel İlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Ağaçlandırma, Bitki Sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

Mezunların Ünvanı ve İş Olanakları :

Bu programı bitirenler Peyzaj Mimarı ünvanı verilir. Peyzaj Mimarı doğal çevreyi bozmadan, insan gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar. Bir kentte parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur. Peyzaj Mimarı, genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler.