MALZEME BİLİMİ ve MÜHENDİSLİĞİ  (MF-4)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve metalleri inceleyen bir çalışma alanıdır.

Malzeme bilimi ve teknolojisi, fizik, kimya ve biyoloji ile kimya ve makina mühendisliklerinin çalışma alanlarıyla yakından ilişkili, disiplinlerarası bir daldır.

Mezunlarının fizik, kimya ve biyoloji alanlarında temel ve uygulamalı araştırma yapan kurum ve kuruluşlardan ileri teknoloji malzemelerinde yoğunlaşan endüstrilere kadar geniş bir alanda iş bulabilmesi olanaklıdır.