KİMYA  (MF-2)

Programın Amacı

Kimya programında maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim yapılır. Kimyanın belli başlı şu dalları vardır:

Organik Kimya: Kaynağı canlı organizmalar olan karbon ve bileşikleri üzerinde çalışır; bunların yapısını, bileşiklerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.

İnorganik Kimya: Maden ve mineral gibi yapısında karbon olmayan maddelerle ilgilenir. Fiziksel Kimya: Organik ve inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal nitelikleri arasındaki ilişkileri inceler.

Analitik Kimya: Maddelerin niteliği, saflık derecesi gibi özelliklerini araştırır.

Biyokimya: Canlı organizmadaki kimyasal reaksiyonları, kimyasal reaksiyonların canlı organizma üzerindeki etkilerini araştırır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Kimya programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yılında, başta kimya olmak üzere, fizik, matematik gibi temel fen dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, organik kimya, analitik kimya, besin kimyası, biyokimya gibi lisans dersleri verilir. Eğitim süresi içinde iki aylık staj zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Kimya programına girmek ve bu alanda çalışmak isteyen bir kimsenin başta kimya olmak üzere fizik, biyoloji gibi fen bilimlerine ilgi duyması, bilimsel meraka sahip olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Kimya programını bitiren öğrenciye "Kimyager" unvanı verilir. Bir kimyager çalıştığı kurumda maddelerin kimyasal yapıları üzerinde araştırma yapar. Kimyagerin günü genellikle laboratuarda geçer.

Çalışma Alanları

Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde ya da araştırma laboratuarlarında çalışma olanağı bulabilirler. Ancak bu kimseler lisans eğitimleri sırasında bir yabancı dil öğrenmeye önem vermelidirler.

Kimyagerler resmi ya da özel sektöre ait endüstri kuruluşlarında çalışırlar. İşe alınmada giriş sınavı yapılmışsa sonuçları ve kişinin eğitim derecesi ile araştırma tecrübesi dikkate alınır. Ülkemizin endüstrileşmesi oranında uygulamalı kimya alanında yetişmiş elemanlara gereksinimi artmaktadır.

Kimya programını bitirenleler hastanelerde, MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında, ilaç ve gübre endüstrisinde görev alabilmektedirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar, orta dereceli okullarda ve dershanelerde kimya öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.