İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (MF-1)

Belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapılır.

Üniversitelerde öğretim elemanı olarak sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğa bilimleri, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.