İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (MF-1)

Bu programın amacı; ilköğretimin 6. 7. ve 8. sınıflarında bulunan öğrencilerde Matematik alanında bilgi ve beceri kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.