FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ  (MF-2)

Fizik Öğretmenliği lisans programı eğitim fakültelerine bağlı olarak yürütülmektedir. Bu lisans programında tüm fizik bilgisine sahip eğitici eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Lisans eğitimi süresince öğrenciler fizik bilgileri yanında öğretmenlik meslek bilgisi kazandırıcı dersler okumaktadırlar. Bu bölüme ilgi duyan kişilerin her şeyden önce öğretmenliği çok sevmesi, konuşma ve anlatma yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

 

Eğitim süresi 5 yıldır.

 

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları :

 

Mezunlarına Lisans Diploması ve "Fizik Öğretmeni" ünvanı verilir. Fizik öğretmenleri orta dereceli okullarda çalışabilecekleri gibi özel eğitim kurumlarında da iş bulma olanağına sahiptirler.