ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ (MF-4)

Kelime anlamı Bilişim'dir. Bu bölümde temel olarak amaçlanan sadece bir bilgisayar işleyişin veya yapısını tanıtma ve öğretme değildir.  İşlenen konu; bilgisayarın hangi alanlarda ticari işletmelerin problemlerinin daha kolay çözülebilmesi için kullanılabileceğidir. İşletme enformatiği; kurumlarda bilgi-işlem sistemlerinin analizi, gerçekleştirilebilmesi, planlaması, değerlendirilmesi ve kullanılması gibi tüm konuları içermektedir. Enformatik, gerek ulusal gerekse uluslar arası işletmelerde giderek önem kazanmaktadır.

Eğitim, meslek ve iş yaşamının gereksinimleri doğrultusundadır. Çoğu işletme, iki ayağının üzerinde durmasını bilen mezunlar talep etmektedir. Bu da, mezunları ekonomi ve sosyal bilimlere ait özellikle de işletme, iktisadi ve ilgili alanlarda bilgileri kazanmış, bunların yanı sıra geniş kapsamlı enformatik ve işletme enformatiği bilgisine sahip olmalarını gerektirmektedir.

Mezunları, çeşitli kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların bilgi sistemlerinin kurulması, analizi, geliştirilmesi ve bu sistemlerin bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Donanım ve iletişim sistemlerinin pazarlanmasında, kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve onların eğitimine destek olunmasında görev alabilirler. Ayrıca işletme içindeki departmanlarda bilgi işlem görevlerinde çalışabilirler.