BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ  (MF-2)

Eğitim Fakültelerine bağlı bu bölümde, canlıların evrimi, yeryüzündeki dağılımı, canlıların anatomisi ve fizyolojisi gibi konularda eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilere pedagojik formasyon kazandırmak için öğrenme psikolojisi konularında eğitim verilmektedir.

Bu bölümü seçecek öğrencilerin fen derslerinde başarılı, sistemli ve programlı çalışan, dürüst ve sağlam, araştırmacı kişiliği olan, sözlü ifade gücüne sahip, insanlara bir şeyler öğretmekten hoşlanan, sabırlı, hoşgörülü ve yaratıcı bireyler olmaları gerekmektedir.

Mezunları, orta dereceli okullarda biyoloji öğretmeni olarak çalışabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilirler. Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuarlarında araştırıcı olarak görev yapabilmektedirler.