BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (MF-4, YGS-1)

Bölümün Amacı :

 Bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten firmalarda ve teknik okullarda programcı, sistem çözümleyici görevi yanında bilgisayar operatörlerine önerge hazırlayan elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler :

Öğretim süresi 4 yıldır. Matematik, fizik, bilgisayar donanımının yapısı, programlama dilleri, sistem çözümleme gibi derslerin yanında öğretmenlik mesleği için gerekli formasyon dersleri de okutulmaktadır.

 Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları :

 Mezunlarına “Bilgisayar Öğretmeni” ünvanı verirler. Orta dereceli öğretim kurumlarında, bilgi ve belge akışını, işlem-zaman ilişkilerini planlayarak araç ve gereçleri kullanma becerine sahip öğrenciler yetiştirirler. Bunun yanında bilgisayar sektöründe ve iş yerlerinin bilgi işlem merkezlerinde çalışabilirler.