BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ (MF3)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı, iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların yaşamını inceler; insanlar için yararlı olanların avlanma yöntemlerini belirler; su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi ve gemi yapımı, onarımı, yöntemi ile sualtı tekniği konularında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesini sağlar ve gerekli araştırmaları yapar. 4 yıllık eğitim süresi içinde, ilk iki yılda temel fen bilimleri ile ilgili dersler okutulmakta, sonraki yıllarda ise balık biyolojisi, deniz biyolojisi, hidrobiyoloji, biyometri, gemi atölyesi tekniği, balıkçı gemileri donanımı, avlanma teknolojisi ve su ürünleri pazarlaması, gemilerde yük ve yükleme işlemleri gibi temel mühendislik dersleri verilir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

  Mezunlarına "Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi" ünvanı verilir. Bu bölüm mezunları yurt içinde ve yurt dışında su ürünleri, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler.

 Ayrıca çeşitli kredilerden yararlanmak suretiyle su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine girişimci olarak katkıda bulunabilirler.